06.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ”

06.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” Azra KOR - 21 April 2022 - Comments

06.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ”

Dijitalleşmiş ve dijitalleşmeye de hızla devam edecek olan yeni dünya düzeninde son derece önemli olan Kişisel Verilerin Korunması alanında Türkiyede yeni bir atılım oldu. 06.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” kısaca ne anlatıyor: Bu tebliğin amacı Türkiyede ISO standartlarında veri koruma görevlileri oluşturmaktır. Sınav ile hak kazanılacak bu unvanda, süreç Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürütülecektir. Kişi kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olması ile “veri koruma görevlisi” unvanını kullanmaya hak kazanacak ve kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilecektir. Tebliğde veri koruma görevlisi olarak unvana hak kazanan kişi bu unvanını ise sadece aldığı sertifikanın geçerlilik süresi olan 4 yıl boyunca kullanabilecektir. Bir diğer önemli husus ise veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam ediyor oluşu veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin kanuna ve ilgili mevzuata uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak oluşudur. Kişisel verilerin korunmasında önemli bir yönetmelik olan GDPR’da düzenleme bulmuş kişisel verileri koruma görevlisi görev yaptığı kuruluşun personelinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin veya veri sahiplerinin kişisel verilerinin yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak işlemesini sağlayacak olan kişi olarak ifade edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında her geçen gün kişisel verilerin ve bu verilerin öneminin artması ile bu alanda kişisel verilerin korunması, verilerin usulüne uygun olarak işlenmesi, işlenen verilerin denetiminin sağlanması, var olan risklerin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi gibi faaliyetlerin yeterliliği kurum tarafından tescillenmiş kişiler vasıtası ile yürütmek oldukça önemlidir.