23. YARGI VE TEMEL HAKLAR

23. YARGI VE TEMEL HAKLAR elif seldüz - 21 March 2022 - Comments

23. YARGI VE TEMEL HAKLAR

Avrupa Birliğinin hazırlamış olduğu Türkiye Raporu eski ismiyle “İlerleme Raporu”nun 23.faslı, Yargı ve temel haklar alanındaki AB politikaları ile Birliğin özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olarak korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda AB üyeliği için aday ülkelerin bağımsız ve etkin çalışan bir yargı tesis etmeleri beklenmekte olup; hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması bakımından mahkeme kararlarının tarafsızlığı, bütünlüğü ve yüksek standardı önem arz etmektedir. Fasılın konusu Yargı ve Temel haklat olup, Adil yargılanma hakkının tesisi için yasal güvenceler ve yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele fasıl kapsamında üyelik için aranan koşullar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte aday ülkelerden, müzakere süreci sonunda AB müktesebatı ve Temel Haklar Şartı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere riayet edilmesini sağlaması beklenmektedir. Yayımlanan rapor Avrupa Komisyonu ya da AB Türkiye Delegasyonunun değil, uzmanların görüşlerini temsil etmektedir. 2020 Türkiye Raporu’nda Türkiye’nin Avrupa Birliğinin önemli ortaklarından biri olmaya devam ettiği ancak başta gerekli reformlar, demokrasik haklar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere Türkiye’nin üyelik sürecinde bir ilerleme kaydedilmemiş olduğu aksine pek çok alanda gerileme bulunduğu belirtilmiştir.. 2020 Türkiye raporunda, Türkiye\'nin kamu yönetimi reformu alanında kısmen veya orta düzeyde hazırlıklı olduğu kaydedilen raporda, kamu hizmetleri sisteminde yapılan değişikliklerin \"idarenin daha da siyasileşmesine yol açtığı\" değerlendirmesi yer almıştır. Türkiye’nin yargı sistemine dair hazırlıklarının henüz erken aşamada olduğu, yargı bağımsızlığının bulunmamasına dair endişelerin sürdüğü aktarılan raporda, \"yargıdaki ihraç işlemlerinin yargı içinde otosansür ve korku ortamına neden olduğuna dair endişeler bulunduğu\" değerlendirmesi yapılmıştır. Yolsuzlukla mücadelenin erken aşamada bulunduğu, ilerleme kaydedilmediği değerlendirilen raporda, kamu kurumlarının hesap verebilirliği ve şeffaflığının artırılması istenmiştir. \"Türkiye örgütlü suçlarla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır ve sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.\" ifadesine yer verilen raporda, veri koruma kanununun Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesi gerektiği belirtilmiş. Özetle raporun genel mesajı “Türkiye’nin AB’ye üyelik şansının giderek azaldığı” olmuştur.