Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim Avukatı Nedir? Selçuk Kaya - 16 July 2021 - Comments

Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim avukatı, internet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk (boşanma, tazminat vb.) uyuşmazlıklara bakan avukatları ifade etmek üzere kullanılır. Bilişim avukatları, internet avukatı, bilişim suçları avukatı vb. isimlerle de anılmaktadır. Ancak, mevzuatta bilişim avukatı veya internet avukatı gibi avukatlık uzmanlık alanları mevcut değildir. Bu tanımlamalar uygulamayla gelişmiş olmasına rağmen henüz uygulamada dahi yeknesak bir kavram bütünlüğü oluşturacak şekilde kullanılmamaktadır. Bilişim, bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasıdır. Bu çerçevede bilişim kavramı, pos cihazları, bilgisayarlar, cep telefonu, tablet vb. benzeri araçlarla yapılan bilgi aktarımlarını ifade etmektedir. Facebook, twitter, instagram, youtube vb. sosyal medya hesapları ile e-mail ve telegram, whatsapp vb. uygulamalar bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlara veya özel hukuka ilişkin davalara bakan avukatlara da halk arasında internet avukatı veya bilişim avukatları denilmektedir.